Arkitektur og historie i Oslo:
Fredensborgveien 21

Detalj av vindu i 3. etasje.






© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no