Arkitektur og historie i Oslo:
Frognerveien 4

Detalj av sideakse med oppbygg.


© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no