Arkitektur og historie i Oslo:
Helgesens gate 66

Detalj av hjørnet.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no