Arkitektur og historie i Oslo:
Kristiania Folkebanks Afdeling 3, Holsts gate 6

Detalj av ornamentert overdekning.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no