Arkitektur og historie i Oslo:
Iduns gate 4

Detalj fra de øverste etasjer.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no