Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 14

Denne hjørnebygningen ble byggemeldt på en parsell av Majorstuveien 28b som leiegård i 1896 for tømrermester H. J. Hansen ved arkitekt Marius Finstad Leyell. Hansen lot bygge flere gårder i dette området, for eksempel den noe enklere nabogården i nr. 12 i 1897, ved den samme arkitekt Leyell, samt nr. 9 og 10 i 1895 ved arkitekt Olaf Boye.

Jacob Aalls gate 14 er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har sin hovedfasade mot Maries gate. Gatefasadene er ikke symmetrisk komponert, men knyttes sammen av et monumentalt hjørneparti med forhøyet tak og meget karakteristiske søyleverandaer. Første etasje har et tungt og strengt uttrykk, og er kvaderpusset. Annen og tredje etasje knyttes sammen av joniske pilastre, og i gesimsen finnes buede og rette overdekninger der de dominerende vindusaksene er lagt. Annen etasjes brystningsfelter prydes av enkle balustre. Gårdens stiluttrykk er nybarokk.

Takpartiet er blitt noe forenklet med årene, og både i 1950 og i 1979 ble det gjort større inngrep i loftsetasjen.

Eiendommen tilhørte i 1899 fremdeles byggmerren H. J. Hansen. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 49 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant disse beboerne var delikatesseforretningsinnehaverske Karen Eriksen, den kjente maler og billedhugger Axel Ender, høyesterettsadvokat Lauritz Bernhardt Johansen og Statens skogingeniør Nicolai Krog.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Marius Leyell

Detalj av hjørneparti

Vindu og gesims

Ornamentale detaljerGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no