Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 15

Detalj av venstre flanke.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no