Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 26

Detalj av toppetasje og gesimsparti.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no