Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 9

Detalj av verandaparti.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no