Arkitektur og historie i Oslo:
Jens Bjelkes gate 4

Denne gården ble byggemeldt i 1899 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard. Gården ble oppført på en tomt skilt ut fra Sverdrups gate 8. Den inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Fasaden er uregelmessig komponert, med grupperte vindusakser, med grupper på tre og fire vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker, Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

År 1900 ble det oppført et klosettskur i bakgården, og i 1988 ble det anlagt en takterrasse. De flate fasadepartiene er delvis dekket av fliser, lagt i et mønster preget av postmodernismens uttrykk. Nedenfor disse er fasaden utsmykket med et maleri utført av den britiske kunstneren Ian Dent.

Ved folketellingen anno 1900 hadde denne nylig ferdigstilte gården 38 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant leieboerne her på den tiden var politikonstabel Hans Wifladt, notlejomfru (sømarbeiderske på skofabrikk) Ragna Sandaas, brødkjører Helmer Bryhni og Anna Andersen, kassererske hos Tobias Larsen & Co.

Eiendommen ble lagt ut for tvangsauksjon hos Kemneren i 1906.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.09.11
http://arnesbildeblogg.blogspot.no/2010/01/kunst-i-jens-bjelkes-gate-art-in-jens.html
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj fra tredje etasje.

Detalj av kartusj.

Detalj fra annen etasje.

Detalj av fasademaleri.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no