Arkitektur og historie i Oslo:
Johannes kirke, Akersgaten 2

På dette sted lå på 1600-tallet byens første Trefoldighetskirke. Den ble innviet 10. mars 1639, og brant ned etter et lynnedslag 21. april 1686. Ved slutten av 1700-tallet lot prins Carl av Hessen oppføre en artilleristall, kalt Prinsestalden. Denne ble revet omkring 1860, da tomten ble klargjort til bygging av en ny kirke.

Arkitekt og stadskonduktør Georg Andreas Bull tegnet den nye kirken i 1868, og sto ferdig ti år senere. Den ble innviet i 1878. Kirken kostet 371 000 kroner å bygge, og hadde altertavlen "Korsfæstelsen" utført av Eilif Petersen.

Kirken var bygget i gul tegl, som en korskirke med et høyt tårn flankert av to små. Stiluttrykket var nygotikk. Den ble oppført til bruk for Johannes menighet, som formelt ble opprettet i 1875, og hadde 1 250 sitteplasser.

Kirken var dessverre bygget på et for dårlig fundament. I 1902 var kirken skadet av sprekkdannelser, særlig omkring koret og tverrskipene. Dette skyldtes at flåten granittfundamentet hvilte på var råtten og nedsunket. I 1903 ble restaurering igangsatt, til en pris på 80 000 kroner.

Under gudstjenesten søndag 23. oktober 1904, klokken 11.28, ble Kristiania rammet av et uvanlig kraftig jordskjelv. Johanneskirken ble påført såpass alvorlige skader at man fant det uforsvarlig å holde gudstjenester der.

Maleren Per Krohg benyttet kirken som atelier i 1920-årene. I 1928 ble kirken revet.

Anvendt litteratur:
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Tidsskrift for Den norske lægeforeningGeorg Bull

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!