Arkitektur og historie i Oslo:
Kruses gate 3

Detalj av arkoppbygg.


© 2007 arc!