Arkitektur og historie i Oslo:
Løvenskiolds gate 2

Den ene av husets inngangsdører.


© 2006 arc!