Arkitektur og historie i Oslo:
Markus kirke, Schwensens gate 15

Markus menighet ble skilt ut fra Gamle Aker og opprettet i 1917. Det ble etablert byggegrunn på den gamle løkkeeiendommen Høiens grunn, og grunnsten ble lagt ned av biskop Johan Lunde i 1923. Tomtens beskaffenhet var en stor utfordring, både i form og plassering, mellom murgårder og gammel trebebyggelse. Grunnarbeidene ble dessuten sterkt forsinket på grunn av streng kulde og streik. Kirken ble innviet av ovenfornevnte biskop Lunde 1. april 1927. Den ble oppført etter tegninger av arkitekt Sverre Knudsen, under ledelse av ansvarshavende byggmester Adolf Habberstad. Komplekset omfattet kirke, menighetshus og prestebolig.

Kirkebygningen er oppført i pusset tegl, og har hovedfasade mot Ullevålsveien. Fasaden er grunnleggende symmetrisk oppbygget, med to svakt fremrykkede siderisalitter. Den venstre av disse danner kirkens tårn, og med sin høyde og løkspir gir den komposisjonen en asymmetrisk virkning. Midtpartiet domineres av et stramt oppbygget inngangsparti utført i finhuggen granitt med en smijernsportal, kronet av et relieff av evangelisten Markus. Vinduene er innfattet av stiliserte barokkrammer i slemmet og malt tegl. Stiluttrykket er en enkel nordisk nybarokk med preg av nyklassisisme.

De innvendige utsmykninger ble utført av kunstneren Enevold Thømt, overlærer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Orgelet ble bygget av J. H. Jørgensens orgelfirma, ved Josef Hilmar Jørgensen.

Anvendt litteratur:
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Josef_Hilmar_JørgensenSverre Knudsen

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av tårn og spir

Kirkens hovedinngang

Detalj fra inngangspartiet

Detalj av vindu

Kirken før oppussingGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no