Arkitektur og historie i Oslo:
Markus kirke, Schwensens gate 15

Kirkens hovedinngang.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no