Arkitektur og historie i Oslo:
Markus kirke, Schwensens gate 15

Detalj fra inngangspartiet.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no