Arkitektur og historie i Oslo:
Middelthuns gate 11

Detalj av gesimsparti.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no