Arkitektur og historie i Oslo:
Middelthuns gate 9

Detalj av ornamentert overdekning og kapiteler.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no