Arkitektur og historie i Oslo:
Niels Juels gate 8

Denne hjørnegården til den lille gaten Skillebekk ble bygget i 1895-96, på en tomt skilt ut fra Drammensveien 70, for murmester Axel Olsen ved arkitekt Ivar Cock. Olsen lot oppføre flere gårder i dette området, tegnet av ulike arkitekter. Bjørn Farmanns gate 4 og 6 ble også tegnet av arkitekt Cock.

Niels Juels gate 8 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med et brukket hjørne markert av en risalitt i full høyde. Første etasje er kvaderpusset, med unntak av et område hvor denne effekten er fjernet. De øvrige etasjene er bundet sammen i puss- og stukkornamentikken som omgir vinduene. Balustre pryder annen etasjes brystningsfelter, og ellers er både brystninger og overdekninger rikt dekorert. I de asymmetriske fasadene er enkelte akser markert ved gavlformede overdekninger i annen etasje, og avrundede sådanne i tredje. Noen av de avrundede er med tiden falt av eller fjernet. Inngangspartiet og trappegangen vender mot Skillebekk, og danner en egen, markant akse. Stiluttrykket er nybarokk.

Gården har gjennom tidene vært utsatt for ganske hard påkjenning. I 1944 ble den underlagt omfattende reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943. I 1958 ble den rammet av en brann. Eksplosjonen er nok årsak til de omfattende setningsskadene, samt utskiftningen av balkonger og enkelte av de forandringene som nevnes ovenfor. Senere er loftsetasjen bygget ut til beboelse, blant annet med et iøyenfallende, triangulært glassoppbygg på hjørnet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 45 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her dengang var snekkermester Bernt Hedemark, handelsborgerne Gustav Dahl og Axel Julius Gryn, oljeagent Anders Larsen, isenkramkjøpmann Arild Orning og assuranse- og vareagent Fredrik Kling.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Fasaden mot Niels Juels gate.

Detalj av inngansgpartiet.

Detalj av vinduer.

Detalj av vindu i annen etasje.

Detalj av vindu i annen etasje.

Ornamentale detaljer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no