Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 26

Detalj av buepartiet.






© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no