Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 26

Detalj fra annen og tredje etasje.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no