Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 32

Detalj fra annen etasje.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no