Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 72

Detalj av gavlparti.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no