Arkitektur og historie i Oslo:
Oscars gate 79

Detalj av flanke med pilastre.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no