Arkitektur og historie i Oslo:
Hansteens gate 1

Denne forretningsgården ble oppført i 1897 for handelsborger Anders Gulowsen, ved arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Gulowsen drev maskinforretning, og hadde ved århundreskiftet sin bolig i Rådhusgaten 24. Gulowsen gikk konkurs ved Kristianiakrakket i 1899. Øvre Slottsgate 4 tilhørte i 1899 Aktieselskabet Øvre Slots gade 4.

Her lå tidligere en bygning fra 1700-tallet. Denne bygningens eier i 1892 var Julius Werner. Gulowsens forretningsgård er oppført over fem fulle etasjer, med fasader i pusset tegl, utenfor en bærende struktur av stålbjelker. Denne for tiden moderne konstruksjon, ga rom for store vindusåpninger i gatefasadens fire nederste etasjer. Fasaden har en regelmessig komposisjon, uten noen egentlig midtakse.

I første etasje er butikkvinduene flankert av kvadrerte pilastre, utført i mørk og lys granitt. Annen til fjerde etasje er forbundet ved markerte, vertikale åpninger, og adskilt av sirlig ornamenterte brystningsfelter, med fabeldyr forent med planteornamentikk og heraldiske kartusjer. Vinduene i fjerde etasje avsluttes ved brede, stikkbuede overdekninger, også disse rikt ornamentert. I den øverste etasjen er takhøyden noe lavere, med små, stikkbuede vinduer parstilt over hver av hovedaksene. Mellom vindusaksene henger flere markante ankerjern i frodig utførelse. Fasadens hovedpartier adskilles ved kraftige gesimser.

Stiluttrykket er preget av den sene historismens eklektisme, med trekk fra nyrenessanse og nybarokk, samt Chicagoskolens industrielt innrettede forretningspalassarkitektur og samtidens industribebyggelse. Allerede i byggeåret 1897 ble det installert heis i bygningen.

I 1972 ble det utført omfattende indre ombyggingsarbeider i gården. Da ble blant annet gårdsrommet gjenbygget.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1890.08.14, 1899.11.07
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Hagbarth Schytte-Berg

Detalj av fasadeparti.

Detalj av brystningsfelt.

Detalj av ankerjern.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no