Arkitektur og historie i Oslo:
Parkveien 6

Denne bolig- og forretningsgården på hjørnet av Welhavens gate ble oppført i 1891-92, oppført ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff for hans egen regning. Gården er en stor hjørnebygning med et meget bredt, brukket hjørne, og er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Hjørnepartiets midtakse dominerer komposisjonen, og har en femte etasje i form av et tårnoppbygg. De to gatefasadene har samme symmetriske komposisjon, med en markert, hengende midtrisalitt og to underordnede siderisalitter. Første etasje har tidens moderate kvaderpuss, men over dette er fasaden rikt utsmykket, med søyler og pilastre. Stiluttrykket er en monumental nyrenessanse.

I 1890-årene var Roald Amundsen blant gårdens leieboere. Henimot århundreskiftet var huset kommet i Olaf Anton Thingelstads eie. Thingelstad drev agentur og kommisjonsforretning og håndterte kjøp og salg av eiendommer. Dessuten var han assistent i Spareskillingsbanken. Ved folketellingen anno 1900 bodde Thingelstad selv her med sin familie. På den tiden hadde gården 67 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant leieboerne var kontorsjef Harald Bjerkø, trafikkdirektør ved Statsbanerne Christian Mellbye og pensjonatvertinne Elisabeth Werner. Blant gårdens pensjonatbeboere var ingeniør Ivar Graf, arkitekt Ole Lund, modehandlerinde Anna Wensell og et stort antall kontormedarbeidere.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Roald Amundsen : en biografi / Tor Bomann-Larsen, 1995Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Husets midtparti

Detalj av midtpartiet

Detalj av entabulatur og kapiteler

Detalj av arkitektsymbolGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no