Arkitektur og historie i Oslo:
Rathkes gate 7

Detalj av løvehode.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no