Arkitektur og historie i Oslo:
Seilduksgaten 9

Detalj av vinduer.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no