Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 24

Detalj av risalitt.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no