Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 26

Detalj av karnapp.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no