Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 29

Detalj av midtrisalitt.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no