Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 37

Detalj av hjørne.


© 2007 arc!