Arkitektur og historie i Oslo:
Villa Enerhaugen, Smedgaten 30

Detalj av venstre flanke.


© 2007 arc!