Arkitektur og historie i Oslo:
Storgaten 26

Perspektiv og nabobygninger.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no