Arkitektur og historie i Oslo:
Storgaten 26

Detalj av tredje, fjerde og femte etasje.


© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no