Arkitektur og historie i Oslo:
Sverdrups gate 12

Detalj av hjørnet.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no