Arkitektur og historie i Oslo:
Hotel Augustin, Tollbodgaten 24

Denne hjørnegården ved Nedre Slottsgate ble byggemeldt i 1898 av et konsortium bestående av blant andre arkitekt Karl Høie og meierieier Martin Olsen Grøndahl. Bygningens arkitekt var Karl Høie, og den ble opprinnelig tegnet som forretnings- og boliggård. Planene ble endret underveis, og anno 1900 sto misjonshotellet Augustin ferdig med sine 60 værelser. Under byggingen sto advokat H. Heyerdahl som eier, og ved ferdigstillelsen tilhørte gården hotellets vert Paul Gerhard Sand. Sand var lærer og predikant, og sto sentralt i indremisjonsbevegelsen. Hotellbygningen erstattet en mindre gård, som tidlig i 1890-årene hadde tilhørt enkefru Kaja Marie Lindegaard.

Gården er bygget over fem fulle etasjer samt et høyt loft. Gården har brukket hjørne, og et svakt fremskutt, hengende karnapp over de tre øverste etasjer, som avsluttes oventil av en oktogonal tårnhjelm. Denne var opprinnelig kronet av et barokkpreget lanternespir. Gården er bygget i tegl, med indre bærekostruksjoner i støpejern. De to nederste etasjene er forblendet med finhuggen, rød granitt, og har store vindusflater som datidens typiske forretningspalasser. Mellom annen etasjes avrundede vinduer er montert forseggjorte ankerjern. Forblendingsteglen i de tre øverste etasjer er av en pergamentfarvet, glasert type. Vindusaksene er omgitt av forseggjort stukkdekor. I fjerde etasjes gesims ses en rekke løsrevne kapiteler utført med gotikkpregede akantusblader. Fasadene er symmetrisk komponert; mot Tollbodgaten som regelmessige brede akser, mot Nedre Slottsgate som parvise smale akser flankert av to brede. Stiluttrykket er preget av historismens eklektisme, med preg av nyrenessanse, nygotikk, nybarokk og samtidens moderne forretningsarkitektur.

Blant hotellets 52 gjester og beboere ved folketellingen anno 1900 fant man foruten hotellverten Sand blant andre bestyrer O. S. Forseth, den milanesiske musikkdirektør Ferdinand Seveso og en rekke unge frøkner, forretningsfolk og en og annen proprietær og stortingsmann.

Kilder:
Fortidsminneforeningen - Kristiania i Sentrum, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Karl Høie

Detalj av hjørneparti.

Detalj av fjerde etasjes gesims.

Detalj av brystningsparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no