Arkitektur og historie i Oslo:
Tollbodgaten 3

Detalj av gesimsparti.


© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no