Arkitektur og historie i Oslo:
Tostrups gate 25

Denne leiegården ble oppført i 1898 på en tomt som tidligere var en del av Frognergaten 3. Huset ble tegnet av arkitekt Ferdinand Linthoe for den svenske murmester Alfred Risberg, som også var ansvarshavende ved byggingen. Risberg arbeidet i Sandefjord etter bybrannen der (1900), og flyttet til Ålesund etter bybrannen i 1904. Første prosjekt på tomten var en byggemelding i 1898 ved Karl Olsen Dannevig for O. H. Aars. Etter ferdigstillelsen tilhørte gården Andersen & Kjelberg.

Tostrups gate 25 er oppført over fire fulle etasjer i delvis pusset tegl, på et hjørne til en blind avstikker av Hjørungavåggaten. Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff, mens i de øvrige etasjer er grønn, rød og hvit tegl benyttet til å markere vinduer og brystninger. Ankerjern er brukt som et ornamentalt virkemiddel, og det er ikke benyttet stukkdekor i fasaden, med unntak av overdekningen over inngangsdøren. Denne er temmelig lik den arkitekt Linthoe benyttet i brystningsfelter i President Harbitz’ gate 19 året etter. Fasadene har en funksjonspreget komposisjon, uten vekt på symmetri. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nyromansk påvirkning.

Blant beboerne her ved folketellingen anno 1900 var spiseforretningsinnehaver Torger Munkhuus, byråsjef i Indredepartementet Helmer Bryn, Johan Georg Braun Wisting, kontorsjef i Norsk Elektrisk Aktiebolag Dynamofabrikk, og marinekapteinene Victor Geelmuyden og Sigurd Scott Hansen. Sistnevnte deltok i Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon i 1893-96.

Loftsetasjen ble innredet til bolig i 1946, mens balkongene ble revet i 1985, og erstattet av en form for franske balkonger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1899
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07, 1981
http://www.polarhistorie.no/personer/Scott-Hansen,%20Sigurd
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Ferdinand Linthoe

Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no