Arkitektur og historie i Oslo:
Ullevålsveien 47

Denne store hjørnegården ble bygget i årene 1899-1900 for grosserer i manufaktur Hans Martin Alfsen ved arkitekt Carl Konopka. Byggetomten var satt sammen av parseller fra Schwensens gate og Ullevålsveien. Alfsen var født og oppvokst i Kristiania, som sønn av snekker Even Alfsen fra Stange. Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med fasader mot Ullevålsveien og Schwensens gate, og et svært bredt brukket hjørne som utgjør en tredje fasade og danner midtpunktet i fasadekomposisjonen. Dette partiet har to hjørnetårn kronet med kupler og spir. Fasadene er symmetrisk komponert, og brytes opp av karnapper og balkongakser. Første etasje er utstyrt med den sedvanlige kvaderpuss, mens de øvrige etasjer er tikt ornamentert. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nyromansk stil. Gården ble innredet med meget romslige leiligheter.

Ved folketellingen anno 1900 bodde her 65 mennesker fordelt på 12 leiligheter. Gårdeier Alfsen bodde her med sin familie, og i en annen leilighet bodde hans foreldre og en av hans brødre. Blant gårdens leieboere var bestyrerinne i St. Hanshaugens Conditori Petra Kristiansen, bestyrer ved Lilleborg Fabrikker Ludwig Schrøder, pensjonatvertinnene Elise Marie Hansen og Louise Schultz Pedersen samt deres gjester, revisor Jens Christian Schandorff Delphin og disponent ved mekanisk verksted Emil Bakke.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Konopka

Fasade mot Ullevålsveien

Detalj med årstall

Fasade før oppussing

Detalj, før oppussing

Detalj, før oppussingGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no