Arkitektur og historie i Oslo:
Ullevålsveien 67

Denne frittliggende gården ble byggemeldt i 1892 på en parsell av Ullevålsveien 57 ved murmester og arkitekt Johan Martinius Grøstad. Byggherren var for den samme A. Kristiansen som året etter lot byggemelde et hus på nabotomten, ved samme murmester Grøstad. Sistnevnte prosjekt ble det imidlertid ikke noe av.

Ullevålsveien 67 er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, med ikkesymmetrisk gatefase. Trappegangens akse utgjør et hovedmotiv, med et stort vindu over to etasjer, flankert av høye, slanke pilastre. Første etasje er kvaderpusset, og etasjene over har hjørnekvadere. Annen etasjes vinduer flankeres av pilastre, mens vinduene i tredje etasje har enklere innfatninger. Stiluttrykket er nyrenessanse. Gården ble oppført med tre leiligheter, én i hver etasje.

Henimot århundreskiftet kom gården i en M. Madsens eie. Blant beboerne her ved folketellingen anno 1900 var den velstående pensjonisten Mary Berg med familie, oberstløytnant Thorvald Prytz og fabrikkeier Øgstenius Kjos. Sistnevnte eiet Christiania Fabriklokaler i Fredensborgveien, og var dessuten direktør ved Heggedal Fabrikker og Dampkjøkken.

Huset fikk i 1922 et tilbygg utført ved arkitektene Bredo Berntsen og Johannes Kløften. I 1937 ble gården reparert etter brannskader.

I en av gårdens leiligheter bodde kronprinsparet – Haakon og Mette Marit – før de bosatte seg på Skaugum.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan GrøstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no