Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 10

Detalj fra hjørnet.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no