Fra Det gamle Christiania:
Fengselskirken, bygning 9, Akershus slott og festning

Detalj av hovedinngang.


© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no