Fra Det gamle Christiania:
Hovedvakten, bygning 4, Akershus slott og festning

Denne bygningen - som også kalles "Hoved Corps de Garde" - ble bygget i 1724. Dengang hadde huset én etasje og valmet tak. Huset ble etter en kort tid omgjort til slaveri. Overgevaldigeren - eller fangevokteren - fikk sin bolig i huset i 1820. Fra denne tid rommet også huset slavesykehus og marketenteri (salgssted for varer som ikke hørte med til den ordinære militære forpleining). Huset ble ombygget og fikk sin nåværende form i 1855. Huset ble forhøyet noe, fikk sadeltak og høye gavler. Stiluttrykket er en enkel senklassisisme med snev av nygotikk. Vindusaksene er noe uregelmessig disponert. Hovedvakten var bolighus like til 1963, da den ble ominnredet til kontorer. Huset ble restaurert i 1967.

Kilder:
Guide til Akershus festning, 1999arc! historisk

Fotoserie - Akershus slott og festningGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!