Homansbyens hus:
Løkkeeiendomskart, 1794-95

Kartet tar utgangspunkt i et løkkekart som ble tegnet i 1887, som viser situasjonen i 1794-95.

-> Til Homansbyens hus.


Kartet er tegnet av Geir Tandberg Steigan.

 

© 2001 arc!