Homansbyens hus:
Byggherrekart over Homansbyen

Kartet tar utgangspunkt i hus bygget frem til 1916, og forestiller, med enkelte modifikasjoner, situasjonen på dette tidspunktet. Kartet markerer ikke hvilke hus som er revet.

-> Til Homansbyens hus.


Kartet er tegnet av Geir Tandberg Steigan.

 

© 2001 arc!