Homansbyens hus:
Homansbyens tilblivelse

Homansbyen er et område nordvest for Det kongelige slott som ble utbygget vesentlig fra 1858 til slutten av 1880-årene. Den har sitt utspring i den gamle løkkeeiendommen Frihedssæde (Oscars gate 1b, revet 1967) som i 1853 ble kjøpt av høyesterettsadvokat Peder Jacob Homan (1816-68) og ekspedisjonssjef Johan Collett. Intensjonen var nok fra begynnelsen å benytte området som byggegrunn.

Advokat Homan utvidet området ved å kjøpe en del av løkkeeiendommen Frydendal i 1854, sammen med overrettsprokurator Lars Rasch (1797-1864). I 1857 overtok Jacob Homans bror Henrik (1824-1900) ekspedisjonssjef Colletts andel av eiendommen. Henrik var i likhet med broren advokat. Brødrene kom fra en embedsmannsfamilie fra Kragerø, der faren var distriktslege.

Tomtene i dette området ville ksnkje vært vanskeligere å selge om ikke en stor brann hadde herjet de sentrale deler av Kristiania i 1858. 40 gårder i byens beste strøk brant ned 14. april i området som avgrenses av Skippergaten, Karl Johans gate, Kongens gate og Prinsens gate. Denne hendelsen, samt byens ekspansjon bak Slottet i 1840-årene, bidro til at Homan-brødrenes landlige område var blitt mer attraktivt for utbygging.

Lars Rasch hadde gjennom sitt bestyrerverv i Kristiania Dampkjøkken kontakt med dampkjøkkenets arkitekt Georg Bull. Bull var dessuten stadskonduktør Grosch' bygningsinspektør i vestre distrikt, og gjennom byutvidelsen i 1859 havnet dette området under bygningsmyndighetenes administrasjon. Rasch og Homan-brødrene hadde imidlertid allerede året før sikret at Stadskonduktøren skulle godkjenne alle byggeprosjekter på deres grunn. Inspirert av utbyggingen av det villamessige området bak Slottet - utbygget under ledelse av slottsintendant Linstow på 1840-tallet - la man strenge retningslinjer for hvordan området skulle bebygges. Arbeidet ble ledet av Georg Bull, og i begynnelsen utførte han også tegningene til villaene som ble solgt ferdig bygget, etter engelsk mønster. Tomtestørrelsen tillot dessuten at havene også ble utformet etter engelsk forbilde, med uregelmessig vegetasjon og springvann. I tillegg tillot man bare stakittgjerder mot gaten.

Det nye villaområdet, der de første husene sto ferdige omkring årsskiftet 1858-59, ble allerede i 1860 kalt Homansbyen på folkemunne. Dette området begrenset seg imidlertid i begynnelsen området langs Josefines gate til Hegdehaugsveien, samt Gustavs gate og deler av Oscars gate til Uranienborgveien. Andre utbyggere blandet seg inn etterhvert, og tilpasset husene i større eller mindre grad til den opprinnelige intensjon. Georg Bulls virksomhet i Homansbyen ble sterkt begrenset etter hans tiltreden som Stadskonduktør i 1865. Da Jacob Homan døde i 1868 fortsatte broren Henrik med en viss byggevirksomhet, blant annet i Uranienborg terrasse. Av andre utbyggere var det først og fremst byggmester Hans Olsen som utmerket seg, med en rekke villaer og mindre leiegårder. Blant arkitektene var spesielt N. S. D. Eckhoff og Due & Steckmest delaktige i den videre utbyggingen. Byggmester Asmus Lenschow oppførte flere av de første villaene Bull tegnet, og bidro siden på eget initiativ.

Stilmessig er Homansbyens arkitektur preget av historismen, der man etter behag hentet stilimpulser fra innland og utland, med en dominans av tyske forbilder her til lands. I Homansbyen er også det engelske sterkt represtentert gjennom de mange bygningene i engelsk sengotikk. Den norske historistiske arkitektur er overveiende utført med pussede fasader, da økonomien sjelden tillot finhugne naturstensfasader. Fasadens ornamenterte del begrenses ofte til fremsiden, da det var denne man ville vise de forbipasserende.

Homansbyen har vært truet av forfall, sanering og total utslettelse, men etter at bevaringsplanen for dette unike området ble vedtatt i 1978 er man nok sikret å kunne nyte dette området også i fremtiden.

Hvor Homansbyen begynner og slutter har det hersket en viss uenighet om, ettersom også tilliggende områder ved Inkognitogaten, Parkveien, Grønnegate og Holtegaten delvis ble utbygget på samme vis. Med utgangspunkt i Homan-brødrenes engasjement og den moderne reguleringsplan for området vil en rimelig tolkning av Homansbyens avgrensning være langs Oscars gate - Uranienborgveien - Uranienborg terrasse - Professor Dahls gate - Underhaugsveien - Pilestredet - Homansbakken.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Georg BullGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!