Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 20

Detalj av gavlparti.

[tilbake]


© 2001 arc!