Homansbyens hus:
Uranienborgveien 13

Uranienborgveien 13 var en villaleiegård som ble bygget i 1870, av og for byggmester Hans Olsen. Det er uvisst hvordan dette huset så ut. Det tilhørte omkring år 1900 enkefru Helene Vagel, som selv bodde her. Hun bodde tidligere i løkkebygningen Frydendal i Uranienborgveien 9, sammen med sinn mann, kongelig fullmektig Jacob Vagel.

Huset er revet.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Hans OlsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!