Homansbyens hus:
Uranienborgveien 17

Denne villaeleiegården ble bygget i 1881-82 av byggmester Hans Olsen for hans egen regning. Den er bygget over to og en halv etasje, og har en gatefasade komponert rundt en markert midtrisalitt i husets fulle høyde. Huset er holdt i nyrenessanse, med en monumental fasade og en etasjekomposisjon der førsteetasje danner en tung basis før formene blir lettere oppover, med rundbuede vinduer og slanke engasjerte søyler mellom vinduene. I tredje etasje finnes en rad av men mindre rundbuede vinduer. Det er uvisst om byggmester Olsen søkte arkitektbistand til utformingen.

Huset var i 1891 eiet av en G. Vibe, som fikk uført et tilbygg. Etter Vibe var oberstløytnant og Jacob Ræder eier, før høyesterettsadvokat og handelsborger Eivind Saxlund fra Fredrikshald overtok. Han bodde selv i huset.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Hans OlsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!